ดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายธาร เนอร์สซิ่งแคร์

ศูนย์รับจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้
พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่ครัว ผู้ช่วยพยาบาล คนดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ ครบวงจร

ดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้

“สายธาร”เนอร์สซิ่งแคร์ “ยินดีให้บริการ”
ปัจจุบันสาธารณสุขมีความก้าวหน้า ทำให้ขณะนี้ ประเทศไทยเป็นสังคมที่ถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากร ผู้สูงอายุในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สภาพการสังคมทำให้คนหนุ่มสาว ต้องออกทำงานนอกบ้าน และมีความจำเป็นที่ต้องให้ผู้สูงอายุอันเป็นที่รักต้องอยู่ดูแลตัวเองโดยลำพัง หรือจำเป็นต้องจ้างผู้ดูแลจากที่ต่างๆ มาดูแลท่าน และมักพบว่าปัญหา ที่ตามมาคือการขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง หรือผิดวิธี หรือต้องเปลี่ยนผู้ดูแลบ่อยครั้ง เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ดูแลขอลาออก ผู้ดูแลขาดความรู้และผู้ไม่ดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นต้น

“สายธาร”เนอร์สซิ่งแคร์ จึงมองเห็นความสำคัญของการบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักและความเข้า ใจเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบาย ความสะอาด รวมถึงอาหารการกินเพื่อตอบสนองกรณีดังกล่าว

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพรักของท่าน ด้วยความอบอุ่นเสมือนญาติและครอบครัว โดยทีมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมงให้การดูแลแบบองค์รวม โดยวางแผนการดูแลตามความต้องการ ตามความเหมาะสม และความสามารถ สำหรับผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั้ง ทางด้านร่างกาย และจิตใจ

พนักงานมีคุณภาพ บริการท่านด้วยใจ
ห่วงใยท่านดุจญาติมิตรของเรา

บริการของเรา >> ดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ , จัดส่งแม่บ้าน แม่ครัว

สายธารยินดีรับใช้และให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่าน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการทำงานด้านบริการของเรา สายธารได้ยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรมต่อเจ้าหน้าที่ และลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาเราให้บริการด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็กโต แม่บ้าน-แม่ครัวโดยเจ้าหน้าที่วิชาชีพ-ผู้ช่วย P/N N/A และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานผ่่านการอบรมทั้งการทำงานและมารยาท พร้อมประวัติโดยละเอียดเอกสารพนักงานครบถ้วน จัดส่งเฉพาะพนักงานที่มีความถนัดและประสบการณ์ในตำแหน่งที่ท่านต้องการ พนักงานสามารถช่วยงานอย่างอื่นของท่านได้ตามความเหมาะสม เปลี่ยนตัวพนักงานได้ตลอดถ้าผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ บริการจัดส่งทั่วประเทศศูนย์สายธาร เนอร์สซิ่งแคร์ เป็นศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ โดยทีมผู้ช่วยพยาบาล เรามีความเป็นมืออาชีพด้านดูแลผู้สูงอายุ ด้วยประสบการณ์มายาวนาน รับประกัน ทางศูนย์มีความยินดีให้บริการแก่ท่าน ทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านก่อนจะตัดสินใจ เพราะทางศูนย์เราตระหนักดีว่า การที่ท่านฝากคนที่ท่านรักและห่วงใยที่สุดให้กับทางศูนย์เราดูแล ทางเราก็จะปฏิบัติต่อญาติของท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่เราเช่นกัน

© 2016 สายธารจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ.com All Rights Reserved. || ดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้