ดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้

บริการดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

 • ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิด
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต
 • ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ
 • ผู้ป่วยให้อ๊อกซิเจน
 • ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
 • ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดที่ต้องการฟื้นฟู
 • ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 • ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

คุณสมบัติพนักงานดูแลผู้สูงอายุ
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุและมีใจรักในงานการบริบาล และบริการผ่านการ ตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45 ปี มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2-10 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6-ม.3

หน้าที่โดยสังเขป

 1. อาบน้ำ - เช็ดตัว - เปลี่ยนเสื้อผ้า
 2. ดูแลการขับถ่าย - จัดยา อาหาร ( ป้อนหรือฟีด ตามอาการผู้สูงอายุ )
 3. ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย
 4. ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ
 5. ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้าอื่นๆของผู้สูงอายุ
 6. ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุเช่น อ่านหนังสือให้ฟัง พาเดินเล่นให้ได้ผ่อนคลายจิตใจ
 7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้สูงอายุ
 8. คอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุทุกวัน
 9. อัตราค่าบริการ ดูแลผู้สูงอายุ 10,000 - 14,000 บาท/เดือน หรือ ตามที่ตกลงกับศูนย์

คุณสมบัติของพนักงานเฝ้าไข้ผู้ป่วย
พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและมีใจรักในงาน การบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิงอายุตั้งแต่ 18 - 45 ปี มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2- 10 ปีขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6-ปริญญาตรี และจบหลักสูตรบริบาล

หน้าที่โดยสังเขป

 1. อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ
 2. จัดยา จัดอาหาร (ป้อนหรือฟีตตามอาการ)
 3. ให้อาหารทางสายยางดูดเสมหะ(กรณีผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง)
 4. ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล
 5. ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงการพูดคุยสนทนา
 6. ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน-อุปกรณ์ของผู้ป่วยและซักรีดเสื้อผ้า
 7. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้จ้างแย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วย
 8. คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยทุกวัน หากผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
 9. ทำอาหารให้ผู้ป่วย ทั้งธรรมดา อาหารปั่น ตามสูตรที่ทางโรงพยาบาลให้มา
 10. อัตราค่าบริการ 14,000 - 16,000 บาท/เดือน หรือ ตามที่ตกลงกับศูนย์

บริการของเรา >> ดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ , จัดส่งแม่บ้าน แม่ครัว

© 2016 สายธารจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ.com All Rights Reserved. || ดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้