ดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้

บริการแม่บ้าน - แม่ครัว

คุณสมบัติของพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว
พนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว เป็นเพศหญิง อายุ 18-50 ปี มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรงานแม่บ้าน และตรวจสอบประวัติ อีกทั้งสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ มีใจรักในงานด้านบริการและมีความอดทนดีเยี่ยม

หน้าที่โดยสังเขป

  1. ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ไป
  2. ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
  3. กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำตนไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้
  4. ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว
  5. ช่วยเปิด -ปิด ประตูเมื่อมีรถผ่าน เข้า-ออก
  6. หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านทั้งหมด ทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน
  7. อัตราค่าบริการ 10,000 - 13,000 บาท/เดือน หรือ ตามที่ตกลงกับศูนย์

บริการของเรา >> ดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ , จัดส่งแม่บ้าน แม่ครัว

© 2016 สายธารจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ.com All Rights Reserved. || ดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้